Wod-Przem
Chłodnie / Projekty budowlane i wykonawstawo

ISO

Certyfikaty


ISO-9001

Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN-En ISO 9001:2015-09, aby dążyć do doskonalenia efektywności i elastyczności naszej firmy, której celem jest spełnienie wymagań, potrzeb oraz oczekiwań klienta. Zarządzanie jakością to krok naprzód w stosunku do zapewnienia jakości. Każde działanie w przedsiębiorstwie ma wpływ na jakość produktu, obejmuje ono całą organizację. W zarządzaniu jakością każdy pracownik dąży do doskonalenia własnej pracy.

ISO-18001

Posiadamy wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na wymaganiach normy PN-N 18001:2004, którego głównym celem jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Narzędzie to zapewnia poprawę warunków realizowanych zadań, dzięki czemu zwiększa się wydajność i jakość oferowanych usług.21 lat działalności firmy


Wiedza i doświadczenie


Setki realizacji


Profesjonalna obsługa