Wod-Przem
Chłodnie / Projekty budowlane i wykonawstawo

Wykonane prace

2012-2018


2018
Anwil S.A.
Zabezpieczenie chemoodporne ściany kondycjonowania, klatki schodowej, ściany chłodnic amoniakalnych.
Anwil S.A.
Remont płyty stropodachu chłodni wentylatorowej w rzędzie C-9 celek.
Anwil S.A.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji Budynku Głównego Wytwórni Saletrzaku.
Anwil S.A.
Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej Budynku Pompowni części niskiej i wysokiej, remont elewacji Budynku Pompowni.
Anwil S.A.
Odtworzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Budynku Ratownictwa Chemicznego.
CIECH SODA POLSKA S.A.
Zabezpieczenie trzech zbiorników solanki surowej osłonami na Zakładzie Janikosoda.
Anwil S.A.
Remont Blaszaków – Obszar Logistyki na terenie Anwil S.A.
Anwil S.A.
Remont Budynku Kwasu Azotowego na Wydziale P-21.
Anwil S.A.
Remont Budynku Stacji Gazu na terenie Anwil S.A.
Federal Mogul S.A.
Konserwacja chłodni wentylatorowej wraz z wymianą części wkładów zraszalnika.
Anwil S.A.
Odtworzenie kanalizacji z parkingu CA na terenie Anwil S.A.
MONDI ŚWIECIE S.A.
Remont i przegląd I stopnia chłodni wentylatorowej.
2017
Anwil S.A.
Remont zewnętrznej powierzchni dyfuzora, konfuzora oraz górnej powierzchni płyty stropodachowej.
CIECH SODA POLSKA S.A.
Modernizacja chłodni wentylatorowej.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Remont posadzki betonowej podestu obsługi kotłów rafinacyjnych.
Anwil S.A.
Wymiana poszycia ścian chłodni wentylatorowych oraz żaluzji na celkach w ramach Bezpieczny Anwil na Wydziale P-12.
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.
Remont chłodni wentylatorowej.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Remont fundamentu pod urządzenia bielenia kwasu.
JSW KOKS S.A.
Wykonanie remontu bieżącego chłodni wentylatorowych znajdujących się na terenie Koksowni Przyjaźń.
Anwil S.A.
Remont elewacji Budynku Kwasu Azotowego wraz z wymianą stolarki okiennej od strony północnej.
Anwil S.A.
Odtworzenie elewacji budynku kompresorowni i magazynu chloru.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Remont tacy węzła absorpcyjnego.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Remont posadzki Hali Magazynu Surowców.
Anwil S.A.
Naprawa dwóch celek chłodni wentylatorowych wraz z wodorozdziałem na Wydziale P-12.
Anwil S.A.
Odtworzenie pokrycia dachowego z papy budynku Prof.-Med. W ramach zadania inwestycyjnego.
Anwil S.A.
Remont elewacji zewnętrznej z blachy trapezowej wraz z wymianą stolarki okiennej w Budynku Socjalnym na Wydziale P-21 zakład P-2.
Mondi Świecie S.A.
Remont I stopnia chłodni wentylatorowej.
Federal Mogul Bimet S.A.
Czyszczenie chłodni wentylatorowych typu H oraz mikrochłodni na terenie Federal Mogul Bimet S.A.
Anwil S.A.
Wymiana okien w dawnej pompowni wody pitnej w budynku dekarbonikacji na Wydziale Gospodarki Wodnej EG.
Anwil S.A.
Odtworzenie elewacji pras szlamów P-1.
Anwil S.A.
Naprawa celki chłodni wentylatorowej wraz z wodorozdziałem na wydziale P12.
Anwil S.A.
Remont dachu na budynku produkcyjnym Wydział P-31.
Anwil S.A.
Dostosowanie pomieszczeń przy bramie nr 2 do celów socjalno-sanitarnych dla kierowców.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Plac betonowy od strony zachodniej Magazynu Surowców.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Naprawa zbiornika nr 5 na osadniku pięciokomorowym.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Remont komór Elektrofiltra Suchego.
Anwil S.A.
Odtworzenie lameli wraz z konstrukcją wsporczą w Akceleratorze A3 na terenie Anwil S.A.
Koksownia Częstochowa NOWA S.A.
Dostawa bloków krzyżowokanałowych.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Przebudowa Podestu na poziomie wywrotnicy wagonowej.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Przebudowa i naprawa klatki schodowej w budynku stacji przesypowej.
Anwil S.A.
Remont poszycia połaci dachowej magazynu kamienia na Wydziale Anwilu.
Anwil S.A.
Demontaż instalacji granulowanego siarczanu magnezu po firmie Pro-Lab.
2016
PGNiG SA
Prace remontowe chłodni wentylatorowej w Odolanowie.
MONDI ŚWIECIE S.A.
Remont II stopnia chłodni wentylatorowych – remont poszycia chłodni oraz urządzeń wewnętrznych.
Veolia Energia Poznań ZEC S.A.
Wymiana uszkodzonego poszycia chłodni wentylatorowych wykonanego z płyt stalowych powlekanych farbą na poszycia z materiału ONDEX.
Anwil S.A.
Remont dachu pomieszczenia magazynu części zamiennych w Obszarze Logistyki.
Anwil S.A.
Wykonanie systemu barierek i montaż siatki przy chłodniach wentylatorowych.
Anwil S.A.
Stanowiska do poboru wody o dużej wydajności, przez wozy bojowe Straży Pożarnej.
Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
Naprawa stropu żelbetowego pod Skruberem węzła płuczącego PSK.
Anwil S.A.
Prace realizowane w ramach umowy ramowej.
2015
PCC ENERGETYKA Blachownia SP ZOO
Wykonanie kompleksowych robót związanych z remontem ścian żelbetowych na osadnikach Hali Filtrów.
ANWIL S.A.
Modernizacja chłodni wentylatorowej na Wydziale P-12 dla potrzeb instalacji Anwilu S.A.
Federal Mogul BIMET S.A.
Remont 2 kpl. mikrochłodni na terenie Federal Mogul Bimet.
ANWIL S.A.
Opracowanie studium wykonalności i założeń do projektu technologiczno- wykonawczego układu pompowego chłodni wentylatorowej Zakładu P1 po wdrożeniu nowej technologii skraplania.
PCC ENERGETYKA Blachownia SP ZOO
Remont częściowy ścian zewnętrznych żelbetowych oraz koryta na osadnikach na St. Filtrów osadnik 3 i 4 oraz uszczelnienie koryta osadnika 3 i 4 od strony wewnętrznej.
JSW KOKS
Wykonanie remontu bieżącego chłodni wentylatorowych znajdujących się na terenie Koksowni Przyjaźń.
2014
Pern "Przyjaźń" S.A.
Wymiana izolacji rurociągu DN500.
Soda Polska Ciech S.A.
Remont kapitalny chłodni wentylatorowej CH2 w ZP Janikosoda.
Soda Polska Ciech S.A.
Zaprojektowanie i kompleksowa budowa chłodni wentylatorowych składajacych się z dwóch celek f i g na terenie Soda Polska Ciech w Inowrocławiu.
Soda Polska Ciech S.A.
Wykonanie tacy kwasowania A1.40B Soda Polska Ciech S.A.
Mondi Świcie S.A.
Remont chłodni kominowej - przegląd układu wodorozdziału.
PCC Energetyka Kędzierzyn Koźle
Remont urządzeń wewnetrznych i konstrukcji żelbetowej słupów szt. 7 chłodni wentylatoroewj celki nr 5 na Stacji Wodnej.
Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.
Remont kapitalny celki nr 2 czterocelkowej chłodni wentylatorowej.
REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp.z.o.o. z siedzibą w Policach
Wykonanie konstrukcji wsporczej wraz z uzupełnieniem wykładów zraszania chłodni wentylatorowej celki nr 5 w ob. W-123.
ArcelorMitak Poland S.A Zdzieszowice
Renont celki nr 5 - V obieg chłodniczy.
ArcelorMitak Poland S.A Zdzieszowice
Remont celki nr 3 - X obieg.
I.Z.C Inowrocław SODA Mątwy S.A.
Remont chłodni kominowej o wydajności 150m3/h.
PKN ORLEN S.A.
Naprawa konstrukcji żelbetowej wraz z płytą stropodachu chłodni wentylatorowej o wydajności 1200m3/h. Naprawa poszycia zawnętrznego chłodni wentylatorowej 3-celkowej o łacznej wydajnosci 2700 m3/h.
2013
Suedzucker Polska S.A. Zakłady Ciążkowice
Remont chłodni wentylatorowej.
Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
Remont bieżni osadników "DORRA" dla Wydziału Oczyszczalni Ścieków - IOO Zakładów Chemicznych "Police" S.A.
Huta Cynku "Miasteczko Ślaske"
Remont celki nr 3 czterocelkowej chłodni wentylatorowej PS o znamionowym obciążeniu 2400m3/h.
Anwil S.A.
Wykonanie przenośnej wiaty w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo z poszyciem dachowym PCV.
Unilever Polska S.A. Oddz. Poznań
Naprawa poszycia zbiornika ociekowego mikro-chłodni. Wzmocnienie, odmalowanie wanien ociekowych wież chłodniczych.
Huta Miedzi Głogów
Wykonanie robót budowlano-montażowych instalacji obiegu chłodzenia (węzeł 900) Fabryki Kwasu Siarkowego HMG II w Głogowie.
Koksownia "Przyjaźń" S.A.
Wykonanie remontu bieżących chłodni wentylatorowych obiegu I, II, IV znajdujacych się na terenie Koksowni "Przyjaźń" S.A.
Unilever Polska S.A. Oddz. Poznań
Uszczelnienie i regeneracja studni kanalizacyjnych.
Huta Aluminium IMPEXMETAL S.A Konin.
Wykonanie remontu sieci wodociagowej wody przeznaczonej do spożycia.
Grupa AZOTY Tarnów
Modernizacja celek 4 i 5 w obiegu chłodniczym K11A oraz modernizacja celki nr 1 w obiegu chłodniczym K70 na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie.
PGNiG Odolanów S.A.
Wymiana kolektorów wodorozdziału na czterech celkach chłodni wentylatorowej. Modernizacja wentylatorów nr 1 i 2 w chłodni wentylatorowej.
Soda Polska Ciech S.A.
Modernizacja celki chłodni wentylatorowej B3.3201 D w zakładzie Produkcyjnym Soda Mątwy w Inowrocławiu.
Anwil S.A.
Budowa Placu Magazynowego PCW dla Obszar Logistyki Anwil S.A. we Włocławku.
2012
Anwil S.A.
Wykonanie wymiany krat pomostowych w Budynku Głównym EC.
Anwil S.A.
Remont barier ochronnych chłodni A,B,C i D na wydziela Przygotowania Wody A-13. Obszar produkcji Nawozów.
Anwil S.A.
Zabezpieczenie chemioodporne podstaw silosów H-704 szt. 3 na Wydziale P-32. Obszar Tworzyw Sztucznych.
Huta Cynku Miasteczko Ślaske
Remont czterocelkowej chłodni wentylatorowej.
PGNiG Odolanów
Remont układu wodorozdzielczego chłodni wentylatorowej.
Huta Aluminium Konin
Remont sieci wody pitnej, sprężonego powietrza oraz wody obiegowej chłodniczej.
Pern PRZYJAŹŃ S.A.
Wymiana izolacji rurociagu DN 500 na Odcinku zachodnim 515 mb.
Z.Ch. POLICE S.A.
Remont korony cyrkulatora W-111 dla Wydziału Gospodarki Wodnej IOW.
ZEC DALKIA S.A.
Modernizacja chłodni wentylatorowej PAD 31 W DALKIA Poznań ZEC -EC Karolin (materiał - płyty ONDEX HR).
Soda Polska Ciech
Modernizacja chłodni wentylatorowych na Oddziale Warzelni Soli w Zakładzie Produkcyjnym Janikosoda.
Anwil S.A.
Budowa placu Magazynowego PCW dla Obszar Logistyki Anwil S.A we Wrocławku.
Zakaład Wodociągów i Kanalizacji Chełmno
Modernizacja komór osadu czynnego w Chełmnie.
PKN Orlen S.A.
Przebudowa wypełnień technologicznych chłodni wentylatorowych instalacji chłodniczej na terenie PKN ORLEN Płock.
Huta Aluminium Konin S.A.
Remont sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie wymiany rur DN 250 na odcinku ok. 25 m i głębokości ok 3,5 m oraz montaż seperatora tłuszczów.
Soda Polska Ciech S.A.
Umowa ramowa w zakresie serwisu chłodni wentylatorowych na terenie Soda Polska Ciech S.A.
ZEC DALKIA S.A. Poznań S.A.
Wymiana poszycia chłodni PAD 32 i naprawa ścian w chłodniach PAD 42;43 PCD 21;22;23 na terenie ZEC DALKIA S.A. Poznań S.A.


21 lat działalności firmy


Wiedza i doświadczenie


Setki realizacji


Profesjonalna obsługa